homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Boendestöd Assistans Kontakt

Homsan är ett familjeägt företag som genomsyras av  personligt engagemang. Med individens behov och önskningar som grund driver vi daglig verksamhet för de som omfattas av LSS.

Vi erbjuder även anpassade lösningar för boendestöd, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice.

Vi är verksamhet med hjärta

Ledsagning

Ledsagning har karaktären av personlig service vilket innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en följeslagare. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet.

Vem kan få ledsagning?

Ledsagning syftar till att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till ett aktivt liv och delta i sociala och kulturella aktiviteter.

Ledsagning är en individuellt utformad insats och ges med stöd av LSS och SoL vilket gör att den kan beviljas oavsett ålder.

Dina önskemål är vår utgångspunkt

Homsan erbjuder ledsagning alla dagar i veckan och upprättar en genomförandeplan där vi kontinuerligt följer upp samarbetet tillsammans med dig och din ledsagare.

Dina önskemål och behov är alltid i centrum och vi strävar alltid efter en matchning beträffande kön och ålder. Vi erbjuder även personal med kunskap i flera olika språk.

Hur ansöker jag om ledsagning?


Kontaktuppgifter

Sandra Carrasco

Verksamhetschef

Telefon: 08-680 77 80

Mobil: 072-222 99 51

E-post: sandra.carrasco@homsan.se

Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.